Akcje

Zakładka zapewnia komunikację z akcjonariuszami Spółki oraz zawiera ogłoszenia wymagane przez prawo lub statut Spółki (art. 5 § 5. Kodeksu Spółek Handlowych).