stock online

Filtruj Tabelę

Asortyment

Gatunek

Wymiar

Szukaj
Kątowniki zgodne z normą: PN-EN 10056-2:1998; PN-EN 10025-1:2007; PN-EN 10025-2:2007
Teowniki zgodne z normą: PN-EN 10055:1999 lub DIN-1024; PN-EN 10025-1:2007; PN-EN 10025-2:2007
Tolerancja wymiarowa na długości: 0/+100 mm

Formularz zapytania o stan magazynowy

Produkt Wielkość zapytania [MG] Gatunek Długość [mm] Wymiar [mm]

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wobec powyższego informujemy, że skorzystanie z niniejszego formularza kontaktowego wymaga Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej) przekazanych za jego pośrednictwem.
Administratorem przekazanych danych są Walcownie Ostrowieckie WOST S.A., Ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: wostsa@wostsa.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, wyrażonej przez Ciebie zgody. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. do chwili cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających zgodę na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
Zgodnie z RODO Jesteś uprawniony/a do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także
w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszego formularza będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz poprzez jego uzupełnienie i wysłanie.


Użyte filtry:

Asortyment:
Gatunek:
Wymiary:
Twoja wiadomość została wysłana prawidłowo.
Wystąpiły problemy z wysłaniem formularza. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz.