Cornières à ailes inégales

Réalisées en acier de nuance S235JR, S275JR, S355J2 selon PN-EN 10025-2 ou en acier de nuance 36, 42, 50 selon ASTM A572/A572M ou d’autres nuance à convenir. Plage de longueur : 3000 mm – 15300 mm

Dimensions des cornières à ailes inégales

Calculatrice de poids

Utilisez notre calculatrice de poids pour connaître le poids des produits que vous souhaitez commander.

Cornières à ailes inégales

L’offre de Walcownie Ostrowieckie WOST S.A. comprend des cornières à ailes inégales, laminées à chaud, réalisées en acier de haute qualité et fourni uniquement par des fournisseurs éprouvés.

L’acier de construction utilisé pour la production des cornières à ailes inégales dans notre usine métallurgique satisfait aux normes européennes et polonaises les plus élevées concernant la qualité. Cela garantit que les structures en acier, les structures de support de bâtiments telles que les halles d’entrepôt, les installations industrielles, les poteaux électriques et tous les projets prévoyant des cornières de différentes tailles – où les profilés en acier constituent un élément structurel essentiel – seront fabriqués à partir de matériaux de haute qualité. Les cornières à ailes inégales sont choisies selon la taille d’une structure à construire. Leur taille est donc adaptée aux charges auxquelles la structure sera soumise. Nous vendons des cornières à ailes inégales de diverses dimensions, dont :

  • cornières à ailes inégales 200 x 100 mm
  • cornières à ailes inégales 150 x 100 mm
  • cornières à ailes inégales 150 x 75 mm
  • cornières à ailes inégales 180 x 90 mm
  • cornières à ailes inégales 100 x 50 mm

Outre les cornières à ailes inégales de dimensions standard, l’atelier de laminage réalise des commandes personnalisées. En nous adaptant à vos besoins, nous fabriquons des cornières à ailes inégales laminées sur mesure.

La production flexible permet de réaliser des structures complexes issues des conceptions originales à partir de cornières à ailes inégales.

Kątowniki nierównoramienne

Wykonane ze stali w gatunku S235JR, S275JR, S355J2 wg PN-EN 10025-2 lub ze stali w gatunku 36, 42, 50 wg ASTM A572/A572M oraz innych gatunków do uzgodnienia. Zakres długości: 3000 mm – 15300 mm

Wymiary kątowników nierównoramiennych

Kalkulator wagi

Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi i dowiedz się ile ważą produkty, które chcesz zamówić.

Kątowniki nierównoramienne

Walcownie Ostrowieckie WOST S.A. posiadają w ofercie kątowniki nierównoramienne, walcowane na gorąco, wykonane z wysokiej jakości stali, pochodzącej wyłącznie od sprawdzonych dostawców.

Stal konstrukcyjna, z której wykonane są kątowniki nierównoramienne, pochodzące z naszej huty spełnia najwyższe polskie oraz unijne normy, dotyczące jakości. Gwarantuje to, że konstrukcje stalowe, konstrukcje wsporcze budynków, takie jak hale magazynowe, obiekty przemysłowe, słupy energetyczne oraz wszelkie projekty z kątowników różnych rozmiarów, gdzie niezbędnym elementem konstrukcji są profile stalowe, wykonane zostaną z materiałów wysokiej jakości. Ze względu na fakt, że kątowniki nierównoramienne dobiera się pod kątem rozmiaru planowanej konstrukcji, dopasowując ich rozmiar do obciążeń, jakim konstrukcja będzie poddawana. W sprzedaży posiadamy kątowniki nierównoramienne o różnych wymiarach, m.in.:

  • kątowniki nierównoramienne 200 x 100 mm
  • kątowniki nierównoramienne 150 x 100 mm
  • kątowniki nierównoramienne 150 x 75 mm
  • kątowniki nierównoramienne 180 x 90 mm
  • kątowniki nierównoramienne 100 x 50 mm

Oprócz kątowników nierównoramiennych w standardowych wymiarach, walcownia realizuje zamówienia indywidualne, dopasowując do Państwa potrzeb walcowane na wymiar kątowniki nierównoramienne.
Elastyczność produkcji pozwala na realizację skomplikowanych konstrukcji, u których założeń leżą nieszablonowe projekty z kątowników nierównoramiennych.