Jakość

Nad procesem produkcji w WOST SA czuwa Wewnętrzny Dział Kontroli Jakości. Stal używana do produkcji zgodna jest z wymaganiami normy EN 10025-2:2004 oraz z polską normą PN 10025-2:2007. Kształtowniki i teowniki produkowane przez WOST S.A. spełniają normy w pełnym zakresie wymiarowym, gatunkowym oraz wytrzymałościowym, co potwierdza atest hutniczy z certyfikatem CE.

Wyroby WOST SA:

  • w trzech gatunkach: S235, S355, S275
  • w trzech grupach jakości: JR, J0, J2
  • wyroby posiadają ograniczoną zawartość krzemu (od 0,15 do 0,25 %), nadają się do cynkowania. Proces produkcji oraz wyroby oferowane przez WOST SA są certyfikowane przez Zakład Certyfikacji ZETOM Katowice, posiadający notyfikację Unii Europejskiej o NR 1436 w zakresie Dyrektyw Nowego Podejścia oraz Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie Certyfikacji Wyrobów oraz zakładowej kontroli produkcji Nr AC 005.

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1436-CPR-0048 + aneks 1436-CPR-0050/A wydawany przez ZETOM dla WOST SA jest zgodny:

  • ze specyfikacjami technicznymi, obejmującymi normy krajowe i europejskie,
  • z dokumentacją systemu ZKP

Podczas składania zamówienia można uzgodnić wszelkie dodatkowe opcje w zakresie obowiązywania normy. Gwarancją jakości wyrobów WOST SA jest w certyfikat ZKP wydany przez ZETOM Katowice, DNV, uprawniający do znakowania naszych wyrobów znakiem CE. Firma posiada również certyfikat DNV GL na kształtowniki przeznaczone dla przemysłu stoczniowego, produkowane w gatunkach stali wg DNV GL rules for classification – Ships Offshore Standard DNVGL-OS-B101 Wszystkie partie wyrobów podlegają ścisłej kontroli w Laboratorium Zakładowym, potwierdzającym ich wysoką jakość.