O Firmie

Ostrowieckie Walcownie WOST S.A. rozpoczęły działalność w czerwcu 2016, jako spadkobierca tradycji produkcyjnej uznanych w Polsce oraz na świecie wyrobów gorącowalcowanych. Firma posiada ponad 200 lat tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Zawód hutnika to tradycja w Ostrowcu, przekazywana z ojca na syna, a to procentuje:

  • doświadczeniem wielu pokoleń
  • znajomością tradycyjnych metod walcownia
  • dobrą praktyka hutniczą

Lata doświadczeń w zakresie procesów walcowniczych, wiedza i tradycja, wsparte nowoczesną koncepcją zarządzania procesami biznesowymi, czynią z WOST S.A. wartościowego partnera w branży wyrobów hutniczych. Oferta wyrobów WOST S.A. jest modyfikowana i uzupełniana zgodnie z zapotrzebowaniem rynku krajowego i zagranicznego.

WOST S.A. produkuje:

  • kątowniki równoramienne o wymiarach z zakresu 60×60 mm do 200×200 mm w gatunkach S235, S275, S355
  • kątowniki nierównoramienne o wymiarach 70×50 mm do 250×90 mm w gatunkach S235, S275, S355
  • teowniki 100x50x8,5 ; 100x100x11, 120x120x13, 140x140x15 w gatunkach S235, S275, S355

Kształtowniki i teowniki produkowane przez WOST S.A. spełniają normy PN-EN w pełnym zakresie wymiarowym, gatunkowym oraz wytrzymałościowym potwierdzone stosownym atestem hutniczym z certyfikatem CE. Certyfikat potwierdza, że wyroby WOST S.A. produkowane są z odpowiedniej jakości gatunków stali oraz spełniają wszelkie normy wytrzymałościowe, co z kolei gwarantuje wysoką jakość oferowanego asortymentu.