Program walcowań

Cykl walcowniczy odbywa się w okresach dwu miesięcznych. W celu szczegółowego poznania planu walcowań proszę o kontakt z działem handlowym.