Контакт

Металлургический завод WOST S. A.
Ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 6612371452, REGON: 360857954
KRS: 0000545471, Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Секретариат:
тел.: +48 41 314 20 09

Отдел продаж:
тел.: +48 41389 29 69
тел.: +48 41 389 29 60